Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Γ

Η τρίτη σειρά σκίτσων από την εικονογράφηση της υπό έκδοσης ποιητικής συλλογής του Οδυσσέα Γιαννάκη
"Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ"
Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά ΓΩδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Γ

Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Β

Η δεύτερη σειρά σκίτσων από την εικονογράφηση της υπό έκδοσης ποιητικής συλλογής του Οδυσσέα Γιαννάκη
"Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ"
 
Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά ΒΩδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Β

Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Α

Η πρώτη σειρά σκίτσων από την εικονογράφηση της υπό έκδοσης ποιητικής συλλογής του Οδυσσέα Γιαννάκη
"Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ"

Ωδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά ΑΩδές του πόνου και τρούφες ΙΙ: Πρώτα σκίτσα - σειρά Α

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Θυμηδία"

"Θυμηδία"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Βαδίζω γυρίζω και αρχίζω"

"Βαδίζω γυρίζω και αρχίζω"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Παράθυρα του νου σου"

"Παράθυρα του νου σου"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Διάσταση"

"Διάσταση"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Η θύμησή σου σκιά"

"Η θύμησή σου σκιά"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Αδιασάφητα ποτάμια"

"Αδιασάφητα ποτάμια"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Ανεμοζάλη"

"Ανεμοζάλη"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Αεροβάτης"

"Αεροβάτης"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Άδηλα ψέμματα"

"Άδηλα ψέμματα"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Καταχθόνιος παράδεισος"

"Καταχθόνιος παράδεισος"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Θεά του έρωτα"

"Θεά του έρωτα"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Ελεγεία"

"Ελεγεία"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Μανίες"

"Μανίες"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com

Ωδές του πόνου και τρούφες: "Η τέχνη των εμποδίων"

"Η τέχνη των εμποδίων"

Εικόνες και σχέδια από την ποιητική συλλογή του
Οδυσσέα Γιαννάκη 
"Ωδές του πόνου και τρούφες"
την οποία εικονογράφισα.
Όποιος - όποια ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει mail στο:
dimosalexiou1976@gmail.com